Dünyada Kenevirin Serüveni·        Roma ve Kartaca kenevir nedeniyle savaştı.

·        Aubert-Roche 19 yy'da Fransızlar hastalanırken Kuzey Afrikalı askerlerin hastalanmayışını kenevire bağlıyordu,

·        Fransız Lape hastanesinin ilk başhekimi Luigi Mongeri ise aynı yüzyılda kolera uzmanı olarak geldiği İstanbul'da aktarlara kenevir satışını yasaklatmak için ferman çıkartıyordu.

·        Dünya'da kenevirin kısıtlandığı ve yasaklandığı tüm düzenlemelere rağmen Fransa ne hakla kenevir ekmekten vazgeçmiyordu?

·        Napolyon Moskova'ya İngiltere'ye kenevir satıyor diye yürüdü.

·        Ardından ABD, İngiltere'den bağımsızlığını kazanırken konu yine kenevirdi.

·        Rusya'dan Fransa nedeniyle kenevir alamayan İngilizler taşeron olarak nakliye işini Amerikalılara yaptırıyorlardı.

·        Tarım Havzasını elinde tutmasa bugün Çin, Çin olamazdı; yarın tutamayacağı için olamayacak.

·        M.S. 100'de Çin kenevirden kağıt yapmaya başladı ve bu kağıt 500 yıl Çin'in dışına çıkmadı, öncesinden bambudan yapılan kağıtlar ağır, ipekten yapılan kağıtlarsa maliyetli oluyordu. Dünyanın diğer bölgelerinde Mısır'da papirüs, avrupa'da Bergama'da üretilen hayvan derisinden yapılan parşömenler kullanılıyordu.

·        Türkler, Araplarla müttefik oldukları Talas savaşında, tutsak aldıkları Çinlilerden kağıt(kenevirden) yapmayı öğrendiler.

·        11-12 yy civarı Araplar, İspanya üzerinden kağıt yapımını Avrupa'ya öğretti.

·        Yine de Reform ve Rönesans için Avrupa'nın birkaç yüzyıl yazıp çizmesi gerekti. Protestanlığı icat ettiklerinde galip duruma geçtiler.

·        Kağıdı bolca üreterek yayan; kimin hangi gıda, ilaç ve giyim trendine kapılacağına karar veriyordu.